Leergang 

Koersverleggend Leiderschap

Ieder voor- en najaar een editie 

Unieke leiderschapsleergang

De economische wind leek ons volop vooruit te blazen? Toch koersten we met de wind mee al in een verandering van tijdperk: ‘disruptie’.

Het Corona virus maakte de disruptie extra zichtbaar.

Ontwrichtend voor organisaties, of ook een kans op innovatie en nieuwe bloei?

Lange tijd was het motto ‘verandering is de enige constante’. Een verandering van tijdperk heeft diepere impact.

Hoe kun je als leider in de hectiek van het bestaan het contextuele uitzicht en positieve veerkracht aanbrengen om succesvol volgende etappes aan te gaan.

En strategie, businessmodellen, veranderkoers, menselijke verbindingen en vaardigheden blijvend voorzien van nieuwe vitaliteit.

Dat vraagt om koersverleggend leiderschap.

De kunde en kunst van persoonlijk leiderschap, om de koers van jezelf, je organisatie en je omgeving (patroondoorbrekend) te richten en te verbinden.

Wat maakt deze leergang uniek?

De combinatie van werken (reflectie), ontwikkelen (internationale topdocenten) en bewegen (racefiets) op het eiland van de eeuwige lente: Gran Canaria.

Koersverleggende leiderschapsontwikkeling

Koersverleggende leiderschapsontwikkeling

Een leiderschapsleergang die fysieke, strategische, mentale en gedragsmatige kwaliteiten voedt voor koersverleggende organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

Internationale topdocenten

Internationale topdocenten

De masterclasses van (inter)nationale topdocenten gaan over organisatie- en leiderschapsontwikkeling, ondernemerschap, besturing en veranderkoers in innovatieve context. De leiderschapsateliers zijn gericht op bewustwording, gedrag- en vaardigheidsontwikkeling.

Beproeven op de racefiets

Beproeven op de racefiets

De wielersport herbergt belangrijke leiderschapsinzichten, die tijdens de fietsetappes worden beproefd. Om wenselijkheid en weerbarstige werkelijkheid te ervaren, en zo leiderschapsontwikkeling echt te verdiepen.

Proloog

We leven in een boeiende tijd. ‘Disruptie: ontwrichting en transitie van tijdperk’. Een vloeibare context met majeure ontwikkelingen en overgangen, waarbij oude instituties en zekerheden zijn verdampt. Van productie en dienstverleningseconomie, naar digitale-, kennis-, innovatie en beleveniseconomie. Ook de volgende fase staat alweer voor de deur: op koers naar een duurzame deeleconomie.

In de zoektocht naar nieuwe en bloeiende businessmodellen volstaan voor veel organisaties kleine aanpassingen op het klassieke bestaansrecht en werkwijzen niet (meer). Koersverlegging is nodig om met nieuwe verdienmodellen, vitaliteit en verbondenheid de toekomst tegemoet te treden.
En dat vraagt veel van leiders en hun leiderschap. Besturing en leiderschap hebben in deze context écht nieuwe betekenis en vragen om andere kijkbrillen en contextuele vaardigheden.

Ervaringen van deelnemers

Leren, reflecteren en fietsen met andere leiders. Dat gaf mij nieuwe perspectieven voor professionele keuzes en verdieping. De combinatie van lessen vanuit leiderschap en fietsen zorgde ervoor dat ik met een rugzak vol nieuwe inzichten en bagage terug kwam.

Bas van den Bos

Team Coach Consumer Credit Risk, ABN AMRO Bank

Ideale combi van samen ontdekken, zowel op de fiets als tijdens de seminars. De zorgvuldig gekozen onderwerpen uit de leergang helpen je in helderheid te reflecteren op je persoonlijke leiderschap en je werkorganisatie. Ik verkreeg onder andere meer inzicht in de levenscyclus van bedrijven en contextueel leiderschap. Zwermend naar je doel als sleutel voor succesvolle teamsamenwerking en perspectiefvolle prestaties.

Siebrand Bootsma

Projectmanager, Waterschap Drents Overijsselse Delta

De leergang is een hele mooie combinatie van inspanning en ontspanning. Een waardevolle weerspiegeling hoe in balans in je persoonlijk leiderschap te staan. Om in echte verbinding met anderen optimale prestaties te laten ontstaan. Het is geen cursus die je volgt, morgen toepast en overmorgen bent vergeten! Het beklijft en brengt je veel in persoonlijk leiderschap en verandermanagement.

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri, Alfa Accountants en Adviseurs