Nu ook een breed toegankelijke, bewegende en kern editie in Nederland, een nieuwe koers in leiderschap (inclusief beweging, ook voor niet-fietsers)

Leergang 

Koersverleggend Leiderschap

Ieder voor- en najaar een editie 

Unieke leiderschapsleergang

De economische wind leek ons volop vooruit te blazen? Toch koersten we met de wind mee al in een verandering van tijdperk: ‘disruptie’.

Ontwrichtend voor organisaties, of ook een kans op innovatie en nieuwe bloei?

Lange tijd was het motto ‘verandering is de enige constante’. Een verandering van tijdperk heeft diepere impact.

Hoe kun je als leider in de hectiek van het bestaan het contextuele uitzicht en positieve veerkracht aanbrengen om succesvol volgende etappes aan te gaan.

En strategie, businessmodellen, veranderkoers, menselijke verbindingen en vaardigheden blijvend voorzien van nieuwe vitaliteit.

Dat vraagt om koersverleggend leiderschap.

De kunde en kunst van persoonlijk leiderschap, om de koers van jezelf, je organisatie en je omgeving (patroondoorbrekend) te richten en te verbinden.

Wat maakt deze leergang uniek?

De combinatie van werken (reflectie), ontwikkelen (internationale topdocenten) en bewegen (racefiets) op het eiland van de eeuwige lente: Gran Canaria.

Koersverleggende leiderschapsontwikkeling

Koersverleggende leiderschapsontwikkeling

Een leiderschapsleergang die fysieke, strategische, mentale en gedragsmatige kwaliteiten voedt voor koersverleggende organisatie- en leiderschapsontwikkeling.
Internationale topdocenten

Internationale topdocenten

De masterclasses van (inter)nationale topdocenten gaan over organisatie- en leiderschapsontwikkeling, ondernemerschap, besturing en veranderkoers in innovatieve context. De leiderschapsateliers zijn gericht op bewustwording, gedrag- en vaardigheidsontwikkeling.
Beproeven op de racefiets

Beproeven op de racefiets

De wielersport herbergt belangrijke leiderschapsinzichten, die tijdens de fietsetappes worden beproefd. Om wenselijkheid en weerbarstige werkelijkheid te ervaren, en zo leiderschapsontwikkeling echt te verdiepen.

Proloog

We leven in een boeiende tijd. ‘Disruptie: ontwrichting en transitie van tijdperk’. Een vloeibare context met majeure ontwikkelingen en overgangen, waarbij oude instituties en zekerheden zijn verdampt. Van productie en dienstverleningseconomie, naar digitale-, kennis-, innovatie en beleveniseconomie. Ook de volgende fase staat alweer voor de deur: op koers naar een duurzame deeleconomie.

In de zoektocht naar nieuwe en bloeiende businessmodellen volstaan voor veel organisaties kleine aanpassingen op het klassieke bestaansrecht en werkwijzen niet (meer). Koersverlegging is nodig om met nieuwe verdienmodellen, vitaliteit en verbondenheid de toekomst tegemoet te treden.
En dat vraagt veel van leiders en hun leiderschap. Besturing en leiderschap hebben in deze context écht nieuwe betekenis en vragen om andere kijkbrillen en contextuele vaardigheden.

Face the Future Leadership

Veranderende tijden vragen om nieuwe vormen van leiderschap. De wereld is de afgelopen vijftig jaar enorm veranderd. De context van organisaties is onderhevig aan een voortgaande eruptie van veranderingen. Organisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren om zichzelf te organiseren in open, vloeiende structuren, in nieuwe betekenis met hun omgeving. Wat vraagt dat van organisatie- en leiderschapsontwikkeling van morgen (is ‘nu’!).

Kerndocent Freek Peters schreef er het boek Face the Future Leadership over. Tijdens de leergang Koersverleggend Leiderschap vertaal je met Freek Peters wat ‘Face the Future’ betekent voor jouw  organisatie en leiderschap.

Ervaringen van deelnemers

De leergang weet op inspirerende wijze richting te geven aan professionele en persoonlijke verdieping. Dit alles onder bezielende regie van de moderator Dirk van Raalte. Het programma is zeer goed opgezet met inspirerende docenten en locaties. Het fietsen geeft veel extra gelegenheid tot onderlinge interactie en reflectie. Kortom een ‘must do’ voor de leider, of ondernemer, van nu en voor de toekomst.

Hans Minnaar

Directeur en DGA, Florijnz fusies en Overnames

Een cadeau. Om met deze leiderschapsleergang te mogen investeren in mezelf. Durf te vertrouwen op je expertise en te leiden op gevoel. Durf lef te tonen, om je koers van je organisatie en jezelf aan te scherpen, of om een andere koers in te slaan. Bouw rust- en reflectie in, om werkelijk te kunnen horen en interpreteren wat je gevoel zegt. En belangrijk, dat je je team hierin meeneemt, enthousiasmeert, in haar kracht zet, want alleen op die manier kun je samen de koers (blijven) leiden. De afwisseling met daadwerkelijk zelf koersen in de bergen van Cran Canaria, maakt dat ook heel letterlijk zichtbaar. De leergang was een mooi startpunt op deze ‘reis’. Toepassen, fijnslijpen, toetsen in de waan van de dag maakt dat het steeds meer eigen en daadkrachtiger wordt. 

Mascha van Werven

Chief Commercial Officer, NOC*NSF

Een cadeau. Om met deze leiderschapsleergang te mogen investeren in mezelf. Durf te vertrouwen op je expertise en te leiden op gevoel. Durf lef te tonen, om je koers van je organisatie en jezelf aan te scherpen, of om een andere koers in te slaan. Bouw rust- en reflectie in, om werkelijk te kunnen horen en interpreteren wat je gevoel zegt. En belangrijk, dat je je team hierin meeneemt, enthousiasmeert, in haar kracht zet, want alleen op die manier kun je samen de koers (blijven) leiden. De afwisseling met daadwerkelijk zelf koersen in de bergen van Cran Canaria, maakt dat ook heel letterlijk zichtbaar. De leergang was een mooi startpunt op deze ‘reis’. Toepassen, fijnslijpen, toetsen in de waan van de dag maakt dat het steeds meer eigen en daadkrachtiger wordt. 

Mascha van Werven

Chief Commercial Officer, NOC*NSF

De leergang weet op inspirerende wijze richting te geven aan professionele en persoonlijke verdieping. Dit alles onder bezielende regie van de moderator Dirk van Raalte. Het programma is zeer goed opgezet met inspirerende docenten en locaties. Het fietsen geeft veel extra gelegenheid tot onderlinge interactie en reflectie. Kortom een ‘must do’ voor de leider, of ondernemer, van nu en voor de toekomst.

Hans Minnaar

Directeur en DGA, Florijnz fusies en Overnames

Ideale combi van samen ontdekken, zowel op de fiets als tijdens de seminars. De zorgvuldig gekozen onderwerpen uit de leergang helpen je in helderheid te reflecteren op je persoonlijke leiderschap en je werkorganisatie. Ik verkreeg onder andere meer inzicht in de levenscyclus van bedrijven en contextueel leiderschap. Zwermend naar je doel als sleutel voor succesvolle teamsamenwerking en perspectiefvolle prestaties.

Siebrand Bootsma

Siebrand Bootsma

Projectmanager, Waterschap Drents Overijsselse Delta